Yttekniska lösningar
Bygg om, reparera och \nskydda industriutrustning

Yttekniska lösningar

Bygg om, reparera och \nskydda industriutrustning

Yttekniska lösningar

Krävande miljöer, exponering för extrema förhållanden och hög belastning av komponenter kommer med tiden att slita ut också utrustning av den allra högsta kvalitet. Loctites nyskapande yttekniska lösningar gör det möjligt att bygga, reparera och skydda din industriella utrustning. Vilka dina professionella underhållsbehov än må vara, kommer Loctites högpresterande yttekniska produkter att hjälpa dig bekämpa utmaningar som korrosion, nötning och kemiska angrepp.

Snabblänkar:
Användningsområden     Fördelar      Tjänster      Produkter      Nerladdningar      Kontakt


Appliceringsfall

Vilken utmaning du än står inför, har Loctite rätt lösning för dina behov.

Fördelar

Dra nytta av våra kompetensområden när det gäller att uppfylla alla dina yttekniska behov:

Öka tillförlitligheten

hos slitna delar genom att återställa dem till driftsdugligt skick

 
Förbättra säkerheten

genom att förhindra arbetsolyckor på grund av att någon del fallerar

 

Spara tid
genom att minimera stiileståndstiden och förlänga delens livstid 
Reducera kostnaderna
genom att undvika utbyte av delar och minska antalet reservdelar som hålls i lager 


Appliceringstekniska tjänster

Henkels erfarna ingenjörer har åtagit sig att ge dig den högsta nivån av teknisk support och hjälp för dina utmaningar när det gäller ytteknik.


För att kunna erbjuda professionella appliceringstekniska tjänster tillsammans med våra produkter, samarbetar Henkel med utvalda leverantörer av underhållsservice för industriföretag. Dessa applikatorer har erforderlig personal och kompetens för att genomföra appliceringsåtgärderna. Applikatörer som följer samma höga standarder som Henkel kan få status som ett Henkel certifierat Applicerindscenter: Klicka här för mer information om Henkels certifierade Appliceringscentra.

Kontakta oss nu för mer information om våra produkter, en offert på service eller erbjudande om utbildning!

Produkter

Med Loctites yttekniska produkter kan du reparera, bygga om och skydda hela din industriella utrustning. Produkterna ger dig en integrerad lösning: noggranna rengöringsmedel för att förbereda utrustningen, lättanvända metallreparationsprodukter för åtgärdande av mekaniska skador, skyddande beläggningar och föreningar för att skydda komponenter från mekaniska och kemiska angrepp.

Rengöring

Omsorgsfull rengöring av komponenter är nyckeln för garanti av framgångsrik applicering av såväl metallreparationsprodukter som skyddande beläggningar och föreningar. Förbered din utrustning för långvariga yttekniska effekter . Loctites lättanvända rengöringsmedel undanröjer helt föroreningar, fett och kemiska föroreningar.

  mer
Kemisk metallreparation

Metallreparation med Loctites metallfyllda produkter gör att du snabbt kan laga slitna och skadade delar. Behåll dina komponenter på produktionslinjen - ingen svetsning behövs. Oavsett om du behöver reparera mekaniska skador eller haverier så skapar våra kemiska produkter tillförlitliga resultat.

  mer
Skyddande beläggning och -produkter

Ytskydd mot yttre angrepp är avgörande för att hålla underhållskostnader och stillestånd på ett minimum. För maximal effektivitet, säkerhet och tillförlitlighet med innovativa skyddsbeläggningar och produkter som skydd mot korrosion, nötning, aggressiva kemikalier och andra hot.

  mer

Klicka här för att se hela vårt sortiment:

Produktöversikt Klicka här för att se hela vårt sortiment av yttekniska lösningar: mer

Nerladdningar

Broschyrer + katalog

Yttekniska lösningar

Rebuild, Repair and Protect Industrial Equipment

Media och nedladdningar