Volymetriska dispenseringssystem


Till skillnad från tryck-tidsdispenseringssystemen bygger LOCTITE volymetriska dispenseringssystem på volymförändring. Därmed påverkar variationer i temperatur och viskositet inte den mängd produkt som dispenseras.


Utbildningsvideor (English)


Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar