Strukturlimning - SMP-produkter


Henkels serie av silanmodifierade polymerer för konstruktion (SMP) har utvecklats för att stå emot hög mekanisk påkänning och samtidigt vara tillräckligt elastiska för att kompensera för rörelse vid limning av olika substrat. Produkter med denna teknik genomgår fukthärdning då det uppstår en reaktion där det bildas elastomerer med mycket goda egenskaper. SMP-produkternas sammansättning innehåller ett vidhäftningsförbättrande medel (primer).


Fördelar och ledtrådar

Fördelar Ledtrådar
  • Elastisk limning
  • 1- eller 2-komponentslösning
  • Primerfri vidhäftning på många material
  • God stötbeständighet
  • God UV- och väderbeständighet
  • Två komponenter som måste blandas
  • Primer kan behövas för vidhäftning på vissa material
  • Begränsad användbarhet vid höga temperaturer

Media och nedladdningar