Strukturlimning - Silikonlimmer


Silikonlimmer väljs huvudsakligen för sin förmåga att elastiskt ta upp och/eller kompensera för dynamiska påkänningar, utöver den limmade monteringens kapacitet för belastningsöverföring. Utöver sina elastiska egenskaper har många elastiska limmer från Henkel en hög inneboende hållfasthet (kohesion) och en relativt hög modul, vilket ger friktionslåsta fogar som samtidigt har elastiska egenskaper.


Fördelar och ledtrådar

Fördelar Ledtrådar
 • Elastisk limning
 • 1- eller 2-komponentslösning
 • Enastående temperatur- och UV-beständighet
 • Utmärkt kemikaliebeständighet
 • Två komponenter som måste blandas
 • Primer kan behövas för vidhäftning på vissa material
 • Begränsad rivhållfasthet


 • Förenklad konstruktion genom ökad hållfasthet/styvhet som klarar dynamisk belastning 
 • Förhindrar materialutmattning och materialbrott genom en jämn belastningsöverföring (påkänningsfördelning) och genom att den strukturella integriteten bibehålls (ingen värmeförsvagning eller mekanisk försvagning av delarna) 
 • Sänker produktionskostnaderna genom att konventionella mekaniska fästmedel (skruvar, nitar eller svetsning) kan ersättas 
 • Tillåter den bredaste variationen av substratkombinationer, t.ex. metall/plast, metall/glas och metall/trä 
 • Minskar och/eller kompenserar för påkänning som orsakas av olika värmeutvidgning hos fogade substrat
Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar