Strukturlimning - Polyuretan


Henkels polyuretansystem för konstruktion har utvecklats för att ge användaren hög prestanda över ett brett urval av substrattyper.


Fördelar och ledtrådar

Fördelar Ledtrådar
  • Något elastisk limning
  • 2-komponentslösning
  • Förmåga att fylla stora spalter
  • Hög hållfasthet
  • För medelstora till stora ytor
  • God kemikaliebeständighet
  • Blandning krävs för 2-komponentspolyuretaner
  • Primer kan behövas för vidhäftning på vissa material
  • Begränsad användbarhet vid höga temperaturer

Media och nedladdningar