Strukturlimning - Epoxylimmer


Epoxylimmer används huvudsakligen för att ge hög kapacitet för belastningsöverföring och används i stället för mekaniska fogningsmetoder. Två delar som är fogade med ett styvt lim kan betraktas som strukturellt kopplade. Mekaniska egenskaper som hög hållfasthet, hög modul och hög vidhäftningsförmåga har visats vara effektiva för kundtillämpningar inom krävande industrier såsom flygplans- och bilindustrin.


Fördelar och ledtrådar

Fördelar Ledtrådar
 • Styv 1- eller 2-komponentslösning
 • Förmåga att fylla stora spalter
 • Mycket hög hållfasthet
 • För små till medelstora ytor
 • Enastående kemikaliebeständighet
 • 2-komponentssystem som kräver blandning
 • 1-komponentssystem kräver värmehärdning
 • Lång härdning- och fixeringstid


 • Förenklad konstruktion tack vare ökad hållfasthet/styvhet för belastningsöverföring 
 • Förhindrar materialutmattning och materialbrott genom en jämn belastningsöverföring (påkänningsfördelning) och genom att den strukturella integriteten bibehålls (ingen värmeförsvagning eller mekanisk försvagning av delarna) 
 • Sänker produktionskostnaderna genom att konventionella mekaniska fästmedel (skruvar, nitar eller svetsning) kan ersättas 
 • Sänker materialkostnader och vikt genom att materialtjockleken kan minskas samtidigt som kapaciteten för belastningsöverföring bibehålls 
 • Tillåter den bredaste variationen av substratkombinationer, t.ex. metall/plast, metall/glas och metall/trä
Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar