Strukturlimning - Akryllim


Akryllimmer används huvudsakligen för att ge hög kapacitet för belastningsöverföring och används i stället för mekaniska fogningsmetoder. Två delar som är fogade med ett styvt lim kan betraktas som strukturellt kopplade. Mekaniska egenskaper som hög hållfasthet, hög modul och hög vidhäftningsförmåga har visats vara effektiva för kundtillämpningar.


Fördelar och ledtrådar

2-komponents akryllimmer

Fördelar Ledtrådar
 • Bra härdning på djupet
 • Härdar i rumstemperatur
 • Hög fläk- och stötbeständighet
 • God miljöbeständighet
 • Fäster på måttligt smutsade ytor
 • Härdningen kan påskyndas med värme
 • Långsamma fixeringstider (5 till 30 minuter)
 • Avfall i samband med användning av statisk mixer.
 • Kan ha kraftig lukt


Tvåstegs akryllim

Fördelar Ledtrådar
 • Kort fixeringstid
 • Härdar i rumstemperatur
 • Ingen blandning krävs
 • Hög fläk- och stötbeständighet
 • God miljöbeständighet
 • Fäster på lätt smutsade ytor
 • Härdningen kan påskyndas med värme
 • Begränsad härdning på djupet (ca 1 mm)
 • Aktivatorn kan innehålla lösningsmedel
 • Aktivatorn kräver en regelbunden dispenseringsprocess
 • Limmet kan ha en kraftig lukt


 • Förenklad konstruktion tack vare ökad hållfasthet/styvhet för belastningsöverföring 
 • Förhindrar materialutmattning och materialbrott genom en jämn belastningsöverföring (påkänningsfördelning) och genom att den strukturella integriteten bibehålls (ingen värmeförsvagning eller mekanisk försvagning av delarna) 
 • Sänker produktionskostnaderna genom att konventionella mekaniska fästmedel (skruvar, nitar eller svetsning) kan ersättas 
 • Sänker materialkostnader och vikt genom att materialtjockleken kan minskas samtidigt som kapaciteten för belastningsöverföring bibehålls 
 • Tillåter den bredaste variationen av substratkombinationer, t.ex. metall/plast, metall/glas och metall/trä
Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar