LOCTITE Snabblim - Vanliga frågor

Vad är isblomsbildning?

Isblomsbildning eller frosteffekt är ett fenomen som inträffar när cyanoakrylatmonomer förflyktigas från en del, reagerar med fukt i den omgivande miljön och faller tillbaka ner på delen där det lämnar en rest av vitt pulver. (Kuriosa: fenomenet utnyttjas inom kriminaltekniken för att ta fram fingeravtryck på brottsplatser.) Isblomsbildning kan förhindras på flera sätt, bland annat genom tillräcklig ventilation över monteringsplatsen, applicering av mindre lim och/eller snabbare härdning av limmet. Det andra alternativet är att helt enkelt använda ett lågblommigt och nästan luktfritt LOCTITE snabblim som är mindre flyktigt och därmed minskar risken för isblomsbildning.Vad betyder ytokänslig?

Snabblim är syrastabiliserat och kräver en svag bas (t.ex. vatten) för att reagera. Sura material (t.ex. papper och zinkkromaterat stål) eller rester (t.ex. vinäger) på en del kan fördröja eller till och med stoppa snabblims härdning. Ytokänsliga cyanoakrylatlim har däremot en sammansättning som gör att de reagerar mycket snabbare än vanliga cyanoakrylatlim såväl på inaktiva och aktiva ytor som på torra miljöer. Därför ger de en mer enhetlig och tillförlitlig vidhäftning.Hur härdas cyanoakrylatlim?

Det finns flera metoder för att härda cyanoakrylatlim, men vanligast är att använda gummi- eller anhydridbaserade härdningsmedel. Härdningsmedlen är utformade för att absorbera och fördela stötar och påkänningar på limfogen, vilket ger en starkare fog.Vad är termoplast?

En termoplast är till skillnad från en härdplast en solid polymer som kan formas eller gjutas med tryck eller temperatur. Smältlim och cyanoakrylatlim är de vanligaste typerna av termoplastiskt lim.Hur får jag isär mina snabblimmade fingrar?

Eftersom huden är fuktig binder cyanoakrylatlim mycket snabbt hud mot hud. Ett enkelt sätt att få isär hoplimmade fingrar och hud är att lägga på en fläkkraft på limfogen genom att helt enkelt rulla en penna igenom fogen. Du kan också pröva med varmt vatten och tvål.Hur förvarar jag ett cyanoakrylatlim?

För bästa hållbarhet rekommenderar vi att oöppnade flaskor med cyanoakrylatlim förvaras i kylskåp. Öppnade flaskor förvaras bäst i rumstemperatur eftersom förvaring i kyl kommer att leda till att eventuell fukt som har kommit in i limmet kondenserar och gör att det härdar i förtid.Vad är det för skillnad mellan fixeringstid och härdningstid?

Ett lim har fixerats när fogen är tillräckligt stark för att monteringen ska kunna hanteras utan att limmets långsiktiga hållfasthet påverkas. Enligt laboratoriedefinitionen är fixeringstiden den tid som krävs för att en 25 mm bred överlappningsreva limmad med 12 mm överlappning kan bära en vikt på 3 kg i med skjuvkraft pålagd i minst 5 sekunder. För cyanoakrylatlim är den tiden vanligen några sekunder. Full härdning är när limmet har nått sin maximala hållfasthet. För cyanoakrylater tar detta normalt 24 timmar.Vilken typ av lösningsmedel/kemikalier angriper cyanoakrylatlim?

I allmänhet klarar cyanoakrylatlim icke-polära lösningsmedel (t.ex. motorolja, eter och toluen) mycket väl men har låg beständighet mot starka polära lösningsmedel (t.ex. natriumhydroxid (kaustiksoda), ättiksyra och aceton). I den tekniska informationen finns närmare uppgifter om kemikaliebeständighet.När ska jag använda en cyanoakrylatprimer?

Cyanoakrylatprimers är lösningsmedelsbaserade produkter som förappliceras för att ge bättre vidhäftning (inte härdningshastighet) på "inaktiva" ytor så att dessa kan sammanfogas med cyanoakrylatlim. Man måste låta lösningsmedelsbäraren avdunsta från materialet (det tar normalt mindre än 1 minut) innan limmet appliceras. Primers rekommenderas inte för användning på alla material. Närmare uppgifter finns i den tekniska information om produkten och i LOCTITE:s guide för limning av plast.

För att få bästa möjliga resultat med ett LOCTITE snabblim, se till att ytorna är rena och fria från fett. LOCTITE SF 770 rekommenderas speciellt för polyolefinplaster, t.ex. polypropylen (PP) och polyetylen (PE). Om man arbetar med en kombination av material bör primern endast appliceras på plastmaterialet.När ska jag använda en cyanoakrylataccelerator?

Cyanoakrylatacceleratorer är lösningsmedelsbaserade produkter som förappliceras eller efterappliceras för att öka härdningshastigheten och/eller spaltfyllningskapaciteten hos cyanoakrylatlim. Acceleratorerna kan även efterappliceras för att härda exponerad cyanoakrylatharts som har tryckts ut ur en fog eller för att fästa något, t.ex. en vajer. De är särskilt användbara under vintermånaderna, när vädret är mycket kallt och torrt.Vad är spänningssprickor och vad orsakas de av?

Om ohärdat flytande cyanoakrylatlim lämnas på ett plastmaterial (t.ex. polykarbonat, akryl eller polysulfon) som är utsatt för spänning kan sprickor uppstå i plasten. Det går att undvika eller minska risken för spänningssprickor genom att snabbt sluta limfogen, använda förstärkta plastkvaliteter, tillämpa utlöpning av delarna eller snabbhärda cyanoakrylatlimmet med en accelerator eller ljus (endast för Flashcure-produkter).Varför rekommenderas inte cyanoakrylatlim för glas?

När cyanoakrylatlim används för att limma glas är hållfastheten hög till en början men minskar snabbt med tiden. Härdningstiden är extremt snabb eftersom glas är basiskt. Detta leder troligen till höga spänningar på molekylär nivå i foglinjen precis intill glaset. Den höga spänningen gör att den härdade polymeren runt foglinjen blir känslig för kemisk och fysikalisk nedbrytning som en reaktion över tiden på fogens utvidgning och krympning i samband med temperaturförändringar, för hydrolytiska angrepp via fukt osv. Det går inte att få en permanent bindning i fogar när något av de limmade materialen är glas.Hur härdar cyanoakrylatlim?

Konventionellt cyanoakrylatlim är syrastabiliserat 1-komponentslim som reagerar snabbt vid rumstemperatur när det kommer i kontakt med fukt (vatten är en svag bas) mellan tättslutande foglinjer.  Henkel erbjuder också ljushärdande snabblim (Flashcure) som har samma härdningsmekanism som konventionellt cyanoakrylatlim men dessutom innehåller det fotoinitiatorer som snabbt polymeriseras när de utsätts för ljus av rätt våglängd. Det finns även 2-komponentslim för statisk mixning för applikationer med breda spalter eller toleranser.
Media och nedladdningar