Loctite torra smörjfilmer och oljor


MoS2- och PTFE-baserade Loctite torra smörjfilmer minskar friktion, förhindrar kärvning, garanterar skydd mot korrosion och förbättrar funktionen hos oljor och fett. Loctite smörjoljor har utformats för rörliga delar i utrustning som sträcker sig från stora anläggningar till minimaskiner. Flytbarhet och ytvidhäftning garanterar bra smörjning vid både låga och höga hastigheter inom det angivna temperaturområdet.


Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar