Smörjning och skydd

Typiska exempel där industriella smörjmedel används är sträckande metallbearbetning, metallformning och lagertillämpningar.

Industriella smörjmedel för gängade fogar

För att förhindra kärvning i gängade fogar används antikärvningsprodukter tillverkade av viskösa, fetthaltiga material som smörjmedel inom industrin. Det omfattade produktsortimentet från Loctite innehåller universella lösningar liksom industriella smörjmedel för speciella krav såsom vattenbeständighet eller lämplighet för användning med livsmedel. Alla produkter har utomordentliga smörjande egenskaper och ger tillförlitligt, långtidsverkande skydd.

Loctite erbjuder också industriella smörjmedel som är godkända för användning med livsmedel liksom specialprodukter för underhåll av plast- och gummidelar.


Industriella smörjmedel används för att minska friktionen mellan delar. De används främst med maskinverktyg eller slutprodukter för att förhindra kontakt mellan använda metaller. Varje metall har individuella krav.

Smörjning - antikärvpasta Smörjning - Torr film och oljor Smörjning - smörjfett

Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar