Rökfiltreringssystem


LOCTITE rökfiltreringsystem används för extraktion av rökgaser på arbetsplatsen. De tysta och driftsäkra systemen avlägsnar de skadliga luftburna ämnen som inte går att undvika vid vissa arbetsprocesser. Filtreringssystemen använder aktivt kol och har konstruerats särskilt för arbetsstationer för limhantering. Därför är de ett viktigt skydd för miljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar