RetCalc

En gratis tjänst från Henkel är en förmån för designingenjörer – och det hjälper även att minska produktionskostnader.


Att minska kostnader är ledordet – Å andra sidan måste en bestämd kvalitetsstandard bevaras. Detta lämnar produktionsingenjören med problemet att upprätthålla, men även förbättra kvaliteten, samtidigt som produktionskostnaderna ska minska. Detta betyder att en tjänst som underlättar en sådan process måste vara mycket välkommen – desto mer när den också är gratis.

En ökande andel ingenjörer integrerar limmer i konstruktionen av ett antal produkter. Ingenstans är detta mer tydligt än när det gäller att bibehålla cylindriska komponenter, där RETCALC, den kostnadsfria designtjänsten från Henkel, hjälper designingenjörer att beräkna vilken slags fog som passar bäst med Loctite limmer under specifika förhållanden.

Även om RETCALC (förkortning för att bibehålla uträkningen) har funnits en tid, så har företaget just introducerat en förbättrad och uppdaterad version, som tillåter ytterligare datainmatning. Detta resulterar i en mer omfattande utmatning. Känt under namnet RETCALC (plus), kan denna nya mjukvara förutsäga styrkan av både bundna och obundna cylindriska fogar.

Proceduren är enkel.

Den givna datan läggs in programmet hos Henkel och de nödvändiga uträkningarna görs. Resultaten kan sedan postas, faxas eller mailas tillbaka till förfrågaren. Som exempel, givet laddningssvillkoren och operationella omgivningen – såsom statisk eller dynamiska axiell laddning, statisk eller dynamisk propellermotstånd och roterande böjningsmoment –kommer programmet att fastställa det mest lämpliga underlaget och fogformen. Alternativt, om underlaget är känt, kan laddningen som kan appliceras i en specifik miljö, räknas ut.

Andra uträkningar kan inkludera detaljer såsom minimal och maximal kondiameter, foglängd, avstånd och konstruktionstemperatur.

I andra fall kan detaljer om den operationella omgivningen, extrema temperaturer, de kontiunerliga operationella temperaturerna och operationella medianen, vara kända med beräkningar som innefattar toleranser är nödvändiga.

Principen bakom RETCALC (plus) är enkel. Ingenjörerna talar om för programmet vad som är känt, och mjukvaran räknar fram det som är okänt.

Fler och fler designingenjörer inkluderar limmer i sina orginalritningar. Den kostnadsfria tjänsten hjälper att räkna fram parametrarna hos sådana ritningar och, som följd, sparar den tid och energi. Den försäkrar att mycket av testjobbet kan genomföras innan någon metall beskärs. Med andra ord, innan för mycket pengar spenderas.


Henkel Norden AB
P.O. Box 8823
SE-402 71 GÖTEBORG
Skicka email


Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar