Produkter och lösningar för ditt företag

Henkel erbjuder mer än aktuella produkter när det gäller lim, tätningsmedel och ytbehandling. Se hur våra lösningar kan motsvara dina behov när det gäller ett specifikt problem eller hjälpa dig inom hela din verksamhet.


Underhåll, reparation och översyn Maskinbranschen Fordonsreparation och underhåll

Yttekniska lösningar Belysning

Hydraulik & Pneumatik Elmotorer

Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar