Nästa generation – Våra ledande lösningar är nu ännu bättre

Kraftigt förbättrad prestanda med de nya sammansättningarna av LOCTITE 518 och LOCTITE 577


LOCTITE 518 och LOCTITE 577

Henkel har i dag det största utbudet av anaeroba produkter som bidrar till ökad tillförlitlighet och minskar risken för dyrbar stilleståndstid och felfunktion. För att tillgodose marknadens och kundernas nya behov har Henkel uppgraderat sitt sortiment av produkter för packning och gängtätning med innovativa sammansättningar av LOCTITE 518 och LOCTITE 577 som ger påtagligt bättre prestanda under svåra användningsförhållanden.

De förbättrade sammansättningarna ger högsta möjliga prestanda hos LOCTITE 518 för packning och hos LOCTITE 577 för medelstark gängtätning.

LOCTITE 518: Universell packningsprodukt

Applicera LOCTITE 518

Semiflexibel, medelstark packningsprodukt avsedd för styva flänsytor av järn, aluminium och stål. Fyller spalter upp till 0,25 mm och bildar en flexibel och kemikaliebeständig packning som varken går sönder eller bryts ner. Delar demonteras enkelt även efter lång användning.

Nya produktfördelar Fördelar
Starkare på kontaminerade ytor Har bättre härdningsegenskaper under verkliga produktions- och underhållsförhållanden
Ökad flexibilitet och bättre vidhäftning Klarar tunnare och lättare flänskonstruktioner genom tolerans för mikrorörelser
Bättre tätningskapacitet Tillåter hårdare driftsförhållanden i kundmonteringar
Bättre spalthärdning Limmar flänsar med mindre bearbetningstoleranser
Hög prestanda på passiva metaller utan aktivator Förenklar appliceringsprocessen och är anpassat till trenden med lättmetaller

LOCTITE 577: Medelstark gängtätning

Applicera LOCTITE 577

En medelstark universalgängtätning för raka/raka och raka/koniska gängor. Utmärkt för arbeten på överliggande ytor och för snabb applicering vid låga temperaturer. Utmärkt kemikalie- och temperaturbeständighet. Gelformen gör att produkten har mindre tendens att migrera efter applicering.

Nya produktfördelar Fördelar
Starkare på kontaminerade ytor Har bättre härdningsegenskaper under verkliga produktions- och underhållsförhållanden
Förbättrad termisk prestanda Tillåter högre drifttemperaturer för kundmonteringar med bibehållen god tätningsförmåga
Hög prestanda på passiva metaller utan aktivator Förenklar appliceringsprocessen och klarar korrosionsbeständiga rör och kopplingar

Båda produkterna har fått bättre prestanda med bibehållna kärnegenskaper

Kontaktinformation


Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar