UV-härdande lim

Förutom deras utomordentliga limningskaraktäristik och genomskinlighet ger UV-härdande limmer (eller ljushärdande limmer) också unika bearbetningsfördelar och övertygande minskning av processkostnader.

När de utsätts för ljus av rätt våglängd härdar UV-lim mycket snabbt och möjliggör snabba produktionscykler, in-line kvalitetskontroll och snabb fortsättning till efterföljande processteg.

För att säkerställa en tillförlitlig härdning av UV-lim är det viktigt att ljuset når limmet. Åtminstone en av de limmade delarna måste vara transparent för den härdande våglängden hos det valda limmet.

För bästa prestanda finns ljushärdande limmer tillgängliga i olika limfamiljer.


Dina fördelar

  • Härdar på kommando 
  • Härdningshastighet 
  • Kvalitetssäkring 
  • System bestående av en del 
  • Optisk klarhet

Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar