TEROSON konstruktionstätningsmedel för containrar

HENKEL erbjuder enastående tätningslösningar för containrar

Vad har en ananas att göra med tätning?

Containertransport av känsliga varor som tropiska frukter måste uppfylla särskilda krav. Henkels produkter används för många olika applikationer för att försegla containrarna mot väder och UV-strålning och skydda de varor som transporteras i dem.
Henkels TEROSON MS 930  används för elastisk tätning av inre och yttre fogar och skarvar, t.ex. limning och tätning vid v-stagen i containrarnas innerhörn. Tätningsmedlet innehåller inte isocyanater och har en neutral lukt. Eftersom kylcontainrar används över hela världen är det viktigt att de är väder- och UV-beständiga. TEROSON MS 930 har hög UV-beständighet och passar perfekt för tätning av containrarnas utsida. Tester genomförda av tillverkaren visade att ingen skada hade uppstått ens efter 6 veckors exponering för UV-strålning.

Kylcontainrar ställer också höga krav på tätningsmedlets elasticitet. TEROSON MS 930 är ett 1-komponents tätningsmedel med en draghållfasthet på 0,9 MPa (enligt DIN 53504), en brottöjning på ca 400 % och en tillåten total deformation på 25 % som fungerar som en perfekt barriär mot vattenånga. Limmet klarar till och med att temperaturer är -20 °C inne i containern och +70 °C utanför.

Henkels utvecklingsingenjörer erbjuder varje kund bästa möjliga hjälp med att välja rätt tätningsmedel för olika material. Kontakta oss – vi hjälper gärna till. 

Media och nedladdningar