Lösningar för Hydraulik & Pneumatik

Marknaden ställer stora krav på dig som tillverkare av utrustning för hydraulik och pneumatik: ökad hållbarhet, lägre kostnad och ökad energieffektivitet. Som ledande leverantör av lim-, tätnings- och ytbeläggningslösningar erbjuder Henkel expertis för hela värdekedjan plus innovativa lösningar som ger maximal tillförlitlighet och kostnadseffektiv produktion.

Fördelarna för dig med att använda LOCTITE lim och tätningar:

 • Läckagefria fogar
 • Lägre ägarkostnad
 • Renare och mer energieffektiva processer
 • Ökad frihet vid konstruktion – utmärkt prestanda på många olika material
 • Integration av elektronikdelar
 • Vibrationsdämpning
 • Produkter och support finns över hela världen

LOCTITE stödjer dessutom aktivt maskintillverkare i varje fas av tillverkningen med heltäckande lösningar.


LOCTITE löser dina applikationsutmaningar

Söker du kompletta system och enheter för hydraulik och pneumatik eller enstaka komponenter? Loctite levererar det bästa resultatet för dina specifika behov.Vänsterbild: Värmeväxlare - krets med varm vätska (röd), krets med kall vätska (blå), inloppsvätska (grön).
Mittenbild: Hydraulslangar i en grävmaskinsarm - höjning av grävmaskinsarmen, flexibla hydraulslangar med metallfogar.
Högerbild: Vatteninstallation i privatbostad - dricksvattenförsörjning.

Lösningar från Loctite ger rätt prestanda hos kända kunder.

Översikt för hydrulik- och pneumatikkomponenter
PUMPAR OCH MOTORER

Se figurförklaringarna i tabellen nedan

KOMPRESSORER

Se figurförklaringarna i tabellen nedan

CYLINDRAR OCH MANÖVERORGAN

Se figurförklaringarna i tabellen nedan

FLÖDESKONTROLLSYSTEM

Se figurförklaringarna i tabellen nedan

Funktioner Lösningar
1. CYLINDRISK FASTSÄTTNING – Säkra förband med cylindriska delar
 • Högre lastförflyttning med befintlig konstruktion
 • Förhindrar nötning, korrosion och mikrorörelser
 • Glidpassningar får att använda/byt eller förstärk interferenspassningar

LOCTITE 620
LOCTITE 638
LOCTITE 6300


Visa relaterade produkter

2. PACKNING – Tätningsflänsar
 • 100 % metall mot metall-kontakt – förhindrar läckage
 • Passar för många olika flänskonfigurationer
 • Fyller ytdefekter

LOCTITE 510
LOCTITE 518
LOCTITE SI 5970


Visa relaterade produkter

3. GÄNGLÅSNING – Låser gängförband
 • Låsning mot vibration – bultarna lossnar inte
 • Fyller alla hålrum – förhindrar relativ rörelse
 • Förhindrar korrosion

LOCTITE 222
LOCTITE 243
LOCTITE 2700


Visa relaterade produkter

4. GÄNGTÄTNING – Tätar gängade komponenter
 • Tätar mot aggressiva vätskor/högt tryck
 • Förhindrar korrosion
 • Står emot vibrationer, tryckpåverkan, böjning och olika typer av värmeutvidgning

LOCTITE 55
LOCTITE 577
LOCTITE SI 5331


Visa relaterade produkter

5. INGJUTNING – Inkapsling och isolering
 • Skyddar komponenter mot stötar, vibrationer, plötsliga temperaturförändringar och damm
 • Förhindrar kontaminering och korrosion

LOCTITE EA 9483
TECHNOMELT PA/PO Series


Visa relaterade produkter

6. ALLMÄN LIMNING – Fogning och tätning av olikartade material
 • Fyller mellanrum, tillåter bredare toleranser
 • Står emot vibrationer och dämpar buller

LOCTITE EA 9514
LOCTITE 4090
LOCTITE SI 5615


Visa relaterade produkter


O-ring jämfört med flytande packning i hydraulmotorer: KostnadsjämförelseSortiment av lösningar för rengöring och skydd

För produktsortimentet ska täcka hela värdekedjan erbjuder en komplett serie lösningar för rengöring och skydd för industrimarknaden:

Nerladdningar

Adhesive, Sealant and Functional Coating Solutions for Fluid Power

Kontaktinformation

Kontakta din Henkel-representant om du vill veta mer om LOCTITE-lösningar för hydraulik och pneumatik.

Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar