Henkels certifierade applikatörsnätverk

Henkel samarbetar med utvalda tjänsteleverantörer av industriunderhåll för att förutom våra yttekniska produkter kunna erbjuda service när det gäller tekniskt kunnande.

Dessa applikatörer har fått status som av Henkel certifierat appliceringscentra om de följer samma höga standarder som Henkel:

  • Krävande kvalitetsstandarder
  • Välutbildade appliceringsingenjörer
  • Snabb svarstid
  • Överensstämmer med hälso och säkerhetsnormer

Kombinationen av nyskapande lösningar och ett nätverk med appliceringstekniska experter gör att vi kan möta alla dina utmaningar när det gäller ytteknik.


Kontakta oss nu, om du är intresserad av mer information eller en offert på service.


Media och nedladdningar