LOCTITE universella strukturlim för gränslös limning

LOCTITE HY 4090 och LOCTITE HY 4080 GY – utökar dina designlösningar

Genom en kombination av snabbhet, styrka och hållbarhet hjälper LOCTITE universella strukturlim dig att minska vikten och hålla materialkostnaderna nere samt ökar tillförlitligheten och erbjuder de anställda en bättre arbetsmiljö.

LOCTITE universella strukturlim limmar en mängd olika substrat såsom metaller, inklusive stål, kompositer, de flesta plaster och gummimaterial. Förbättrade egenskaper såsom snabb fixering för att snabba på produktionen, utomordentlig beständighet mot stötbelastning för monteringar som kräver stor styrka och låg blooming för att bibehålla estetiskt utseende på semitransparenta material.

Förbättrade arbetsmiljöegenskaper genom att produkten inte är brandfarlig eller frätande, inte innehåller isocyanat och har låg lukt. Det gör LOCTITE universella strukturlim till ett idealiskt alternativ till traditionella 2-komponents metylmetakrylatlim (MMA) och akryllim.


Snabbt och mångsidigt strukturlim Stöttåligt och mångsidigt strukturlim

Limmar en mängd olika substrat, har god fukt- och temperaturbeständighet och låg blomning, detta gör LOCTITE HY 4090 till limalternativet som tacklar nästan alla designutmaningar.

Dess snabba utveckling av styrka och många andra fördelar gör LOCTITE HY 4080GY till den mest robusta lösningen i vår hybrydteknologiportfölj.


Fördelar

LOCTITE HY 4090

LOCTITE HY 4080 GY

  • Snabbhärdande
  • Strukturlimning av flera substrat
  • God fukt-, kemikalie- och temperaturbeständighet
  • Låg blooming
  • Utmärkt beständighet mot stötbelastning
  • Strukturlimning av flera Substrat
  • Snabb uppbyggnad av styrka
  • Varken brandfarligt, cancerframkallande eller frätandeFör bästa resultat använd LOCTITE SF 7063.Titta på videon

Tillräckligt starkt för att 3 gram lim ska kunna dra ett godståg på 208 ton efter 1 timmes härdning.