LOCTITE Gängtätning

Gängtätningsprodukterna är utformade för användning vid lågt och högt tryck. De ger en omedelbar tätning som förhindrar läckage av gaser och vätskor.

Produkter   Fördelar   Filmer   Material för nerladdning


Tekniska datablad Säkerhetsdatablad

Applicering Ytterligare nerladdningar Kontakt

Våra Produkter

Gängtätning: slipp pastor, tejper och fogmassa

LOCTITE gängtätning finns i flytande form eller som stift. Produkterna förhindrar läckage av gaser och vätskor från metallrör och röranslutningar. De är utformade för tillämpningar med låga och höga tryck, fyller utrymmet mellan gängade delar och ger en omedelbar lågtryckstätning. När de har härdat helt tätar de upp till sprängstyrkan hos de flesta rörsystem.

Ta en titt på våra rekommenderade produkter för varje användningsområde, eller klicka här för att se vårt hela produktsortiment

Egenskaper Produkter
Hög Temperatur    LOCTITE 577
Snabbhärdande LOCTITE 5776
Hälsa & Säkerhet LOCTITE 5400


Fördelar med LOCTITE:s gängtätning jämfört med traditionella tätningstyper

  • Enkomponentsprodukter – enkla att applicera utan kladd
  • Ingen krypning eller krympning, och ingen risk för igensättning
  • Kan användas på alla storlekar av röranslutningar
  • Ersätter alla typer av tätningar med tejp och hampa/pasta
  • Tätningen är beständig mot vibrationer och stötbelastningar
  • Finns med godkännanden från relevanta aktörer
  • Skyddar gängytorna från Korrosion


Därför är LOCTITE:s gängtätningsprodukter överlägsna traditionella tätningsmetoder
Lösningsmedelsbaserade tätningar kan krympa under härdning när lösningsmedlen avdunstar. Kopplingar måste efterdras för att minimera dödvolymer. De låser monteringen genom en kombination av friktion och deformering.

De smörjer i frånriktning med risk för att kopplingar lossnar under dynamisk belastning, vilket leder till förlust av låskraft och läckagerisk. Dynamisk belastning kan accelerera krypning vilket resulterar i läckage över tiden. Den smörjande effekten hos PTFE medför ofta för hård åtdragning av gängförbanden som resulterar i ökad påfrestning eller brott på delar. Appliceringen kräver goda yrkeskunskaper om det ska gå att undvika påfrestningar på kopplingar eller gjutgods.

Hampa och pasta tar tid att applicera, är kladdiga och inverkar negativt på det åtdragningsmoment som krävs för korrekt förspänning. Efterdragning kan krävas för fullständig tätning.

Filmer

Se hur det fungerar i praktiken hos Polaris / hos Herrenknecht

Kontakt


Material för nerladdning

Media och nedladdningar