Forskning Och Utveckling

Världsomfattande samtida forskning, utveckling och teknik är nyckelorden till Loctites framgång. Med produkter som för närvarande marknadsförs i fler än 80 länder, är Loctite stadigt etablerat som en av de ledande  utvecklarna och tillverkarna av limmer, tätningsmedel och andra specialkemikalier.


Vår hängivenhet till forskning, utveckling och teknik är så stor att, över de senste fem åren, har vi investerat ca $130 miljoner i FoU&T. Föregående år steg vår investering med $30 miljoner, som fullföljde vår filosofi att investera ca 4% av vår försälning i detta viktiga åtagande. Denna investering upprätthåller vår ledande position inom teknologin.

 Loctite leder sina insatser inom FoU&T på fyra världsomfattande specialist center:

    * München (Hochbruck), Tyskland
    * Rocky Hill, Connecticut, U.S.A.
    * Yokohama, Japan
    * Dublin, Irland

Dessa speciallist center bildar en teknikkärna av expertis och testmöjligheter som är oöverträfflig i industrin. Dessutom erbjuder företagets 30 strategiskt placerade tekniska supportcenter, hjälp till tillverkningsanläggningar runt om i världen. Företagets exceptionella produktionsanläggningar garanterar en oavbruten leverans av högkvalitativa produkter. Loctites tillverkande anläggningar är certifierade med ISO 9002 Kvailtetssystem och har vunnit erkännande från ett stort antal företag, för sitt suveräna kvalitetssystem:

 General Dynamics  Caterpillar  OSRAM Sylvania
 General Motors  Texas Instruments  Siemens
 Ford  Kelsey Hayes  Motorola
 Chrysler  Allied Signal  Borg-Warner


Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar