Innovativa lösningar för elmotorer

Marknaden ställer stora krav på dig som tillverkare av elmotorer: ökad hållbarhet, lägre kostnad och ökad motoreffekt. Som ledande leverantör av lim-, tätnings- och ytbeläggningslösningar erbjuder Henkel expertis för hela värdekedjan plus innovativa lösningar som ger maximal tillförlitlighet och kostnadseffektiv Produktion.

Fördelarna för dig med att använda LOCTITE lim och tätningar:

 • Maximera motortillförlitligheten vid krävande miljöer och höga temperaturer
 • Minimera magnetspalter, förbättra korrosionsbeständigheten
 • Bevara isoleringen mellan lamineringar och öka effekten
 • Minska buller och vibration
 • Förhindra läckage av luft och vätskor
 • Förenkla din process
 • Underlätta automatisering

LOCTITE löser dina applikationsutmaningar

Applikationer för elmotorer – översikt
MAGNETLIMNING

a. Ringmagneter till rotor
b. Magnetsegment till rotor

GÄNGLÅSNING

a. Monteringsskruvar
b. Genomgående bultar

CYLINDRISK FASTSÄTTNING

a. Lager (innerdiameter till axel)
b. Lager (ytterdiameter till ändmuff och hållare)
c. Kommutator till axel
d. Armatur till axel

INGJUTNING

a. Täta med kopplingar

Listan innehåller inte alla rekommenderade produkter för alla applikationer. Se broschyren om elmotorer för mer information.

Applikationer Lösningar
MAGNETLIMNING
 • Ersätt mekaniska fästmedel för att minska antalet delar och sänka kostnaderna
 • Fyll spalter mellan stator och magnet och rotor till magnet för lägre toleranser

LOCTITE EA 9514 
LOCTITE EA 9497
LOCTITE AA 3342
LOCTITE AA 326
LOCTITE 480

GÄNGLÅSNING
 • Behåll förspänningskraften under motorns livslängd
 • Undvik att bultar lossnar på grund av vibration eller temperaturväxlingar
 • Täta gängor mot vätskor och gaser

LOCTITE 222
LOCTITE 243
LOCTITE 270
LOCTITE 290

CYLINDRISK FASTSÄTTNING
 • Höj befintliga konstruktioners lastförflyttning vid vridbelastning
 • Ge jämn last- och spänningsfördelning

LOCTITE 641
LOCTITE 620
LOCTITE 648
LOCTITE 638

INGJUTNING
 • Kapsla in och isolera från miljöpåverkan
 • Skydda komponenterna från stötar, vibrationer, plötsliga temperaturförändringar, fukt och damm

LOCTITE EA 9483
LOCTITE SI 5611
LOCTITE CR 6127/CR 4300

FLÄNSTÄTNING
 • Eliminera lager med olika packningar och olika storlekar och typer av o-ringar
 • Bidra till högre IP-poäng
 • Minska materialkostnaden jämfört med färdigskuret packningsmaterial

LOCTITE 518
LOCTITE SI 5615
TEROSON MS 935

GÄNGTÄTNING
 • Täta gängor och ge kemikaliebeständighet mot vätskor och gaser inom industrin
 • Eliminera lager med olika tätningar och olika storlekar och typer av o-ringar
 • Förhindra korrosion

LOCTITE 567
LOCTITE 577
LOCTITE 55

TRÅDFÖRSTÄRKNING/ ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR
 • Sammanfoga enheter av trådar och elektriska anslutningar
 • Öka tåligheten mot hög belastning, såsomcentrifugalkrafter
 • Öka pålitligheten/förläng livslängden

LOCTITE EA 3425
LOCTITE 435
LOCTITE AA 3926

FÄSTNING
 • Placera trådar och isolering under tillverkning
 • Förhindra trådbrott på grund av vibration under montering och hantering av motorer

LOCTITE 406
LOCTITE 401
LOCTITE 435
LOCTITE 3090

GENERELL LIMNING
 • Sammanfoga och täta olikartade material
 • Förenkla konstruktionen och minska antalet delar
 • Fyll spalter så att större toleranser tillåts

LOCTITE AA 326
LOCTITE EA 9497
LOCTITE 4090
LOCTITE SI 5615
TEROSON MS 939 FR

YTBEHANDLING/ FUNKTIONELLA BELÄGGNINGAR OCH RENGÖRINGSMEDEL
 • Förbättra fästet för beläggning
 • Minska ytkorrosionen om färgen skadas
 • Minska de totala processkostnaderna

BONDERITE M-NT 40042
BONDERITE M-NT 20120
BONDERITE C-NE 5225
BONDERITE C-NE 3300


Utrustning för dispensering och härdning

Från enkla handhållna enheter till helt automatiserade system: Henkel erbjuder ett komplett sortiment av dispenserings- och härdningsutrustning för LOCTITE som enkelt kan integreras i tillverkningsprocesser. Klicka här för mer information.

Nerladdningar

Innovative Solutions for Electric Motors
Product Selector Guide

Innovative Solutions for
Electric Motors

Kontaktinformation

Kontakta din Henkel-representant om du vill veta mer om LOCTITE-lösningar för elmotorer.

Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar