Delkomponenter i maskiner

Industriella bearbetningsmaskiner är tillverkade av delkomponenter med skilda ändamål. De omfattar:

  • Skydd, bl.a. luckor, huvar, skåp och hytter.
  • Konstruktioner, bl.a. fundament, bottenplattor, bäddar, hus, traverser och stativ.
  • Mekanismer, bl.a. drivaggregat, växellådor, axlar, lager, transmissioner, indexerare och rullar.
  • Vätskehanteringskomponenter, bl.a pumpar, ventiler, filter, rörledningar, silar, filterdukar och deponier.
  • Verktyg, bl.a. skärverktyg, slipskivor, kapskivor, skär och blandarblad samt slitfoder.

Kontakta oss för mer information.

Media och nedladdningar