LOCTITE:s produkter för cylindrisk fastsättning

Medel för cylindrisk fastsättning har hög belastningskapacitet - med Loctite kan du hitta rätt produkt för cylindriska delar. Ta reda på mer här!

Produkter   Fördelar   Filmer   Material för nerladdning


Tekniska datablad Säkerhetsdatablad

Applicering Ytterligare nerladdningar Kontakt

Våra Produkter

LOCTITE fastsättningsprodukter används för fixering av lager, bussningar och cylindriska delar i hus och på axlar. De ger maximal kapacitet för lastöverföring och jämn spänningsfördelning samt undanröjer nötningskorrosion. De appliceras i vätskeform och ger fullständig kontakt mellan metallytorna, vilket eliminerar behovet av dyra reservdelar, tidsödande bearbetning och användning av mekaniska metoder.

Ta en titt på våra rekommenderade produkter för varje användningsområde, eller klicka här för att se vårt hela produktsortiment

Egenskaper Produkter
Hög temperatur LOCTITE 648
LOCTITE 638
   LOCTITE 620
Hög styrka LOCTITE 662
LOCTITE 638
Stora spalter    LOCTITE 660
Hälsa & Säkerhet    LOCTITE 6300

 


Fördelar

Fördelar med LOCTITE:s produkter för cylindrisk fastsättning jämfört med konventionella monteringsmetoder:

  • Högre hållfasthet med enklare och billigare konstruktioner
  • Minskar beroendet av bearbetningstoleranser
  • Förhindrar korrosion och nötning
  • Belastningar och påfrestningar fördelas jämnt över fogen

Vid användning i kombination med interferenspassningar ger LOCTITE  produkter för cylindrisk fastsättning:

  • Effektivare kraftöverföring och bättre egenskaper jämfört med befintliga konstruktions- och geometrilösningar.
  • Lika goda egenskaper med mindre snäva toleranser.
  • Minskad storlek och vikt för en montering.

Problem med konventionella monteringsmetoder som Loctite:s produkter för cylindrisk fastsättning kan lösa:

Stift-, kil-/kilspårsmontering: Har ojämn viktfördelning - en obalans som kan leda till vibrationer vid höga hastigheter.

Krysskilar och tandning: orsakar stora påfrestningar på grund av den kälverkan som uppstår i området runt en kil. Stora bearbetningskostnader.

Låsringar, presspassningar, krympförband och konfästen: överför vridmoment enbart genom friktion och begränsas därför av material, ytor och utformning. Vid krav på specifika belastningskapaciteter blir låga toleranser nödvändiga, vilket leder till höga tillverkningskostnader. Greppassningar skapar spänningar i delarna som kan leda till felfunktion, särkilt i kombination med driftpåfrestningar.

Svetsning och hårdlödning: endast kompatibla metaller kan sammanfogas, delarna kan deformeras vid de höga temperaturer som krävs. Uppvärmning av materialet kan leda till kvarstående spänning och strukturell degradering. Demontering kan också bli svår eller omöjlig.

Filmer

Se hur det fungerar i praktiken hos Polaris

Kontakt


Material för nerladdning

Media och nedladdningar