Cree-kompatibilitet


Henkel är ett av få Cree-godkända företag med lysdiodskompatibla lösningar för konstruktion av belysningsanordningar med lysdioder.

I samarbete med Cree har Henkel tagit fram, prövat och kontrollerat en mängd olika Loctite-lim med avseende på deras egenskaper vid direkt och indirekt montering av lysdiodsanordningar. Produkttesterna har visat på överlägsna egenskaper hos lysdiodsanordningar där Henkels kompatibla produkter har använts.


Produkter som är godkända för direktkontakt med lysdioder enligt Cree XLamps provmetod för kemisk kompatibilitet.

Produkter
LOCTITE 460 snabblim, litet utslag
TEROSON SI 113 alkoxisilikon, enkomponents, flexibelt, god vidhäftning på plast
LOCTITE SI 5616 silikon, tvåkomponents, vitt, fast

Produkter som är godkända för användning i närheten av lysdioder enligt Cree XLamps provmetod för kemisk kompatibilitet.

Produkter
TEROSON MS 939 silanmodifierade polymerer, enkomponents, svart/vit/grå, enkomponents, fukthärdande
TEROSON MS 9399 silanmodifierade polymerer, tvåkomponents svart/vit/grå; snabbhärdande
LOCTITE SI 100 silikonfett, lösligt, 3,4 W/mK
LOCTITE EA 9497 tvåkomponents epoxi, permanentlim 1,4 W/mK, höghållfast
LOCTITE EA 9496 tvåkomponents epoxi, permanent ingjutning 1,7 W/mK, viskositet 2 600 mPa
LOCTITE 3525 akryl, UV-härdande, enkomponents, snabb UV-härdning, glas/ metall / plast

Nedladdningar

Be Light Years Ahead
Media och nedladdningar