Testat och beprövat i över 10 år

LOCTITE 55 är certifierat och godkänt av de flesta erkända institut över hela världen.


DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water). DVGW är en hörnsten i gas- och vattenbranschens självreglering. DVGW:s tekniska regler sätter standarden både i Tyskland och i resten av Europa och kombinerar säkerhet med högsta möjliga effektivitet.

  • DVGW-godkänt för gas och vatten (EN 751-1): DV-5142AU 0166
  • KTW-godkänt för dricksvatten

Ladda ner de senaste produktgodkännandena här.

WRc är en forskningsbaserad grupp som erbjuder konsulttjänster inom vatten-, avfalls- och miljösektorerna. "WRc-godkänd" är en oberoende teknisk bedömning av om en produkt är lämplig för den uppgift den påstås vara avsedd för eller om en leverantör är lämplig för att utföra en angiven tjänst.

Dricksvattengodkänt upp till 85 °C av WRC (BS 6920)

Ladda ner de senaste produktgodkännandena här.

NSF-programmet för vattenbehandlings- och vattendistributionssystem ansvarar för certifieringen av kemikalier för vattenbehandling och komponenter till dricksvattensystem. Programmets uppgift är att säkerställa att dessa produkter inte bidrar till förorening av dricksvattnet som skulle kunna påverka människors hälsa negativt.

Certifierat enligt NSF/ANSI, standard 61

Ladda ner de senaste produktgodkännandena här.

Ta reda på mer om LOCTITE 55 och LOCTITE 577 - den perfekta tätnings kombination eller ta kontakt med oss:


Media och nedladdningar