Appliceringsutrustning


LOCTITE appliceringsutrustning kompletterar dispenseringsutrustningen och underlättar för användarena genom att göra limappliceringen snabb och enkel. Fler appliceringssystem utöver de som beskrivs går att beställa.Behöver du hjälp?

Ring: +46 (0) 10 480 7500

Media och nedladdningar