Ankarmassa

För fixering av mekaniska delar på en konstruktion genom en strukturell kemisktlim baserad på ett 2-komponentsharts. Stark förankring på alla typer av material, särskilt där inga andra monteringsystem fungerar, som: betong, håltegel, vittrande väggar, väggar med ojämn yta.

Våra varumärken