Snabblim

Snabblim, eller cyanoakrylat, är enkomponentsakrylatlim som härdar omedelbart på matta ytor genom en kemisk reaktion med ytans fuktighet. Snabblösning för nästan alla universallimsbehov. Våra superlim är lätta att använda, säkra och snabba.