Vätskehanteringskomponenter

Olika vätskehanteringssystem används i industriella bearbetningsmaskiner i skilda syften. Henkel tillhandahåller:

 

  • Gängtätningar för läcktäta gängförband.
    Elastiska lim och tätningsmedel för olika tillämpningar, t.ex. i spåntransportörer.
  • Flytande packningar för tätning och förstärkning av flänsförband och pumphus.
  • Polymerkompositer för skydd mot slitage och korrosion på hus, svetsfogar och pumphjul.

Media och nedladdningar