Skydd

Skydd förekommer i många industrimaskiner. De minskar påverkan från produktionsmiljön under tillverkningsprocesser. Henkel tillhandahåller:


 • Konstruktionslim 
  • Direktglasning av skydds- och inspektionsfönster
  • Nya konstruktioner med lättare och säkrare skyddspaneler
  • Användning av nya material
 • Snabblim för limning av vindrutetorkare och gummitätningar på rörliga skydd, luckor och märkningar samt för limning av små delar

 • Elastiska lim och tätningsmedel
  • Tätande fog mellan skyddspaneler
  • Nya panelkonstruktioner
 • Ljuddämpning och vibrationsdämpning av skyddspaneler

Media och nedladdningar