Applikationstekniker


Formsläppmedel Ytbeläggningar som utgör hjälpmedel i tillverkningen av limfogade konstruktioner genom att de hindrar komponenten från att fastna i formen. mer...
Gängtätning och gänglåsning Anaeroba gänglåsningar och gängtätningar härdar till en fast härdplast när de kommer i kontakt med metall i avsaknad av luft och detta låser och tätar gängade monteringar. mer...

Lim Icke-metalliska ämnen med förmåga att sammanfoga material genom att häfta fast vid ytorna (adhesion) och härda till en limfog med tillräcklig inre styrka (kohesion). mer...
Lödmetall
En legering som smälts och appliceras på två metallobjekt för att foga ihop dem utan att värma metallobjekten till deras smältpunkt.
mer...

Molding Skapa en form med hjälp av pulver eller vätska. mer...
Packningar Vilken produkt som helst i ett stort utbud av tätningar eller packningar som används mellan matchande maskindelar eller runt rörfogar för att förhindra att gas och vätska läcker ut. mer...

Potting & Encapsulating Medel som används för att skapa en mekanisk förstärkning för sammanfogningar i ett hus eller hölje, för att fylla stora håligheter och för att förhindra att komponenterna utsätts för kemikalier, fukt, stötar och vibrationer. mer...
Rengöringsmedel Ämne med förmåga att avlägsna smuts och orenheter. mer...

Reparationer Återställning till ett bra eller fungerande skick efter att slitage eller skada har uppstått. mer...
Slipmedel Material som används för att jämna till, bearbeta eller, i vissa fall, rugga upp ett annat mjukare material genom slipning. mer...

Smörjmedel Ett ämne, till exempel fett eller olja, som reducerar friktion när det används som en ytbeläggning mellan rörliga delar. mer...
Tätningsmedel Ett ämne som används för att täta en yta och hindrar vätska och gas att slippa igenom. mer...

Utrustning Med allt från enkla handhållna apparater till helt automatiska system tillhandahåller Henkel hyllfärdig eller kundanpassad utrustning och teknik för dosering, processkontroll, förbehandling och härdning. mer...
Ytbehandling Material som kan ändra ytlagrets finish, form eller funktion för att försköna, förbättra limningens styrka och ge skydd mot korrosion. mer...

Ytbeläggning Ett skikt av ett ämne som appliceras på en yta för att skydda eller för att försköna den. mer...

Kontakt Kundtjänst Industri
Klicka här för att komma till Loctite

   www.loctite.se