Hantering och skydd av personuppgifter

1. Allmänt
Henkel Norden AB, Box 120 80, 102 22 Stockholm, tfn: +46 10 480 75 00, nedan kallat ”Henkel”, skyddar sina webbplatsbesökares personuppgifter. Här kan du läsa om vilken typ av uppgifter Henkel lagrar och hur de används. Du får också reda på hur du kan kontrollera att uppgifterna är korrekta och hur du ser till Henkel raderar uppgifterna. Uppgifterna inhämtas, bearbetas och används i enligt med den dataskyddslagstiftning som gäller i det land där den avdelning som ansvarar för databearbetningen finns. Vi vidtar alla åtgärder som krävs för att följa lagstiftningen.

Denna förklaring om skydd av personuppgifter gäller inte webbplatser som är tillgängliga via hyperlänkar på Henkel-webbplatser.

2. Inhämtning, användning och bearbetning av personuppgifter
Vi inhämtar personuppgifter för bearbetning och användning endast om du frivilligt väljer att lämna uppgifterna eller om du uttryckligen ger ditt medgivande till att de inhämtas. I och med att du gör det accepterar du nedanstående användarvillkor.

När du besöker vår webbplats lagras vissa uppgifter automatiskt på våra servrar för systemadministrationsändamål, för statistiska ändamål eller för säkerhetskopiering. Uppgifterna är bland annat namnet på din leverantör av Internettjänster, i vissa fall din IP-adress, din webbläsares version, operativsystemet på den dator du använder när du besöker vår webbplats, den webbplats du använder för att besöka oss, de webbplatser du besöker under ditt besök på vår webbplats och, i tillämpliga fall, sökord som du har använt för att hitta vår webbplats. Beroende på omständigheterna kan sådana uppgifter göra det möjligt att dra slutsatser om vissa av webbplatsens besökare. Inga personuppgifter används dock i detta sammanhang. Sådana uppgifter används bara efter ha anonymiserats. Om Henkel överför uppgifter till en extern tjänsteleverantör vidtas tekniska och administrativa åtgärder som garanterar att uppgifterna överförs i enlighet med lagbestämmelserna om dataskydd.

Om du frivilligt förser oss med personuppgifter kommer vi inte att använda, bearbeta eller överföra dessa uppgifter annat än inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag eller för vad du själv samtycker till enligt din egen förklaring om godkännande. Vidare överför vi dina uppgifter endast om vi är skyldiga att göra det enligt formellt beslut eller domstolsbeslut.

Alla förändringar av denna förklaring om skydd av personuppgifter kommer att publiceras på denna sida. På så sätt kan du alltid kontrollera vilka uppgifter vi lagrar och hur vi inhämtar och använder sådana uppgifter.

3. Säkerhet
Henkel lagrar dina uppgifter på ett säkert sätt och vidtar därför alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, missbruk eller ändring. De av Henkels avtalsparter som har åtkomst till dina uppgifter för att kunna erbjuda dig tjänster på Henkels vägnar är enligt avtal skyldiga att skydda dessa uppgifter och får inte använda dem för andra ändamål. I vissa fall måste vi överföra dina förfrågningar till Henkel närstående företag. Även i dessa fall behandlas dina uppgifter som sekretesskyddade.

4. Barns personuppgifter
Henkel vill inte inhämta personuppgifter om barn under 18 år. Vid behov uppmanar Henkel på lämpligt ställe barn att inte lämna några personuppgifter till Henkel. Om föräldrar eller andra juridiska vårdnadshavare upptäcker att barn de har vårdnaden om har lämnat personuppgifter till Henkel ber vi dem kontakta oss på adressen nedan (se punkt 6 nedan) om uppgifterna ska raderas. Vi ser då till att uppgifterna raderas utan dröjsmål.

5. ”Cookies”
För att underlätta användningen av vår webbplats använder vi ”cookies”. Cookies är små dataenheter som lagras tillfälligt på din dators hårddisk av webbläsaren och som krävs för att det ska gå att använda vår webbplats. Den information som finns i dessa cookies är avsedd t.ex. för sessionskontroll, särskilt förbättrad navigering, och gör en webbplats mycket användarvänlig. De cookies vi använder lagrar inga personuppgifter. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan undvika att cookies lagras på din hårddisk genom att ändra inställningarna för din webbläsare. Du kan när som helst ta bort de cookies som finns lagrade på din dator genom att radera temporära Internetfiler (välj ”Verktyg” på webbläsarens menyrad och sedan ”Internetalternativ”).

6. Dina önskemål och frågor
Lagrade uppgifter raderas av Henkel efter den lagstadgade eller avtalsenliga arkiveringsperioden eller om Henkel inte längre har behov av uppgifterna. Du kan givetvis när som helst be att dina uppgifter raderas. Du har också rätt att när som helst med framtida effekt återta ditt medgivande till att dina personuppgifter används eller bearbetas. Om du vill göra det, eller om du har andra önskemål som rör dina personuppgifter, skicka ett e-brev till Norden Communication (e-mail) eller ett brev till Henkel Norden AB, Corporate Communications, Box 120 80, 102 22 Stockholm, Sverige. Var god kontakta också oss på detta sätt om du vill veta ifall vi har inhämtat uppgifter om dig och i så fall vilka uppgifterna är. Vi gör vårt allra bästa för att se till att du får dina önskemål tillgodosedda så snabbt som möjligt.

7. Facebook Sociala Plugins
Våra webbsidor kan vara försedda med tilläggsprogram från det sociala nätverket facebook.com, vilket drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Det kan särskilt handla om Facebooks "Gilla"- och "Gefällt mir"-knappar. Om du öppnar en av våra sidor som är försedd med ett sådant tilläggsprogram skapas en direktanslutning i webbläsaren till Facebooks server och tilläggsprogrammet visas på skärmen via kommunikation med webbläsaren. Via tilläggsprogrammet förses Facebooks server med information om vilka av våra webbsidor du har besökt.

Om du är Facebook-medlem och är inloggad på ditt Facebook-konto när du besöker vår webbsida kommer denna information att kopplas till ditt Facebook-konto av Facebook. Om någon av funktionerna i tilläggsprogrammet används (t.ex. genom att du klickar på knappen “Gilla” eller skriver en kommentar) kommer denna information också att kopplas till ditt Facebook-konto.

Det finns mer information om hur Facebook samlar in och använder data, samt om vilka rättigheter och möjligheter du har att skydda din integritet i detta sammanhang, i Facebooks uppgifter om informationsskydd.

Du kan undvika att tillåta att Facebook kopplar besöket på vår webbsida till ditt Facebook-konto genom att logga ut från Facebook-kontot innan du går till våra webbsidor.