Allmänna Tjänster

Tillgängliga tjänster

Systemlösningar

Henkel erbjuder en stor omfattning av systemlösningar, från att testa applikationer genom processoptimering till den gemensamma utvecklingen av kompletta systemlösningar

Processoptimering

Henkel hjälper med att konstruera enklare och mer effektiva produktionsprocesser.
Henkel finns här för att hjälpa dig att åstadkomma fördelar genom en kontinuerlig processoptimering.
Genom att analysera din specifika situation, kan vi anpassa våra produkter för att passa dina individuella behov.
Alla våra lösningar är konstruerade att uppfylla miljöbetingade säkerhetskriterium, och att vara i överensstämmelse med hållbarhetskraven.

Samarbete med Utrustnings och Maskintillverkare

Ett nära samarbete som innefattar ett kontinuerligt utbyte resulterar i en konstant utveckling och förnyelse. Tillsammans med våra kunder och partners, har Henkel utvecklat produkter som – om de appliceras med lämpliga maskiner – kan försäkra pålitlig och optimal kompatibilitet.

Labbtester

Henkel är kapabelt att utföra tester i sina labb, gällande applikationer i din process som rör komponenter eller kompletta delar av din produktionsprocess. Som ett resultat av detta har vi möjligheten att ge produktrekommendationer för många olika behov.

Analytiska Tjänster

Vi kan analysera den totala tillverkningsprocessen. I denna process granskar vi alla parametrar som behövs för att kunna skapa en detaljerad dokumentation om testdatan, materialinputen, processförbättringar såväl som förslag kring hur man kan reducera felfrekvensen. Resultatet är en skräddarsydd rekommendation för hur man kan reducera produktionstiderna och kasseringsgraden genom att använda rätt Henkelprodukter.

Kundutbildningar

Henkels kunder drar nytta av företages enorma know-how som världens marknadsledare av limmer, tätningsmedel och ytbehandlingsmedel. På utbildningarna kan kunderna lära sig om våra produkter i detalj och hur de ska applicera dom på rätt sätt.

”Tänk-om-utbildningssessioner” hjälper att lösa problem med skräddarsydda utbildningsmanualer.

För att optimera fördelarna från våra produkter, kan vi utbilda dig att använda vår skräddarsydda utrustning på det mest effektiva sättet.

Våra utbildare är alltid uppdaterade och utbildade att hantera vanliga alldagliga problem likväl som mycket specialiserade problem.

Kontakt Kundtjänst Industri
Klicka här för att komma till Loctite

   www.loctite.se