12.10.2010, Stockholm

 

En unik innovation från Henkel

 
 
 / 
Ladda ned web print
Visa alla
 

Skärvätskor utan bakteriedödande medel – och utan bakterietillväxt

Henkel har utvecklat nya vattenblandbara skärvätskor utan bakteriedödande medel. Inte ens någon tillsats av baktericider i efterhand behövs. De nya Multan-produkterna är lätta att använda, minskar hälsoriskerna för de anställda och följer den kommande EU-lagstiftningen om biocider.

Med sin nya formulering har Henkel kunnat modifiera sin patentskyddade emulgeringsteknik och lyckats med ett genombrott inom utvecklingen av nästa generation skärvätskor. Den nya tekniken innebär att bakterier inte kan ta upp näringsämnen från nedbrytning av emulgeringsmedlen i skärvätskan efter att en viss minimikoncentration av bakterier har nåtts. Det betyder att Henkels skärvätskor helt följer den kommande EU-lagstiftningen om biocider. Till skillnad från tidigare tekniker förhindrar sammansättningen av de nya Multan-produkterna 71-2 och 77-4 den oönskade bakterietillväxt som oftast uppträder vid användning av skärvätskor, men helt utan tillsats av giftiga bakteriedödande ämnen.

I de konventionella vattenblandbara skärvätskor som används vid metallbearbetning växer det alltid bakterier på grund av innehållet av organiskt material. Bakterietillväxt är ett naturligt fenomen, men det orsakar många tekniska problem vid produktionsprocesser och medför hälsorisker för de anställda. När halten av bakterier i skärvätskan har blivit tillräckligt hög riskerar man att den skär sig. Därmed kan emulsionen inte användas och måste bytas ut. Dessutom leder bakteriernas ämnesomsättning till att skärvätskans pH-värde sjunker, vilket ökar risken för korrosion. Inte minst viktigt är att mikroorganismer dessutom kan innebära hälsorisker för de anställda.

Hittills har två olika strategier använts för att lösa problemet med bakterietillväxt. I skärvätskor utan bakteriedödande medel tolererar man bakterietillväxt. Först vid höga bakteriekoncentrationer gör man en engångsdesinficering. Desinficeringen minskar mängden bakterier tillfälligt och en ny cykel med bakterietillväxt sätter igång. Nackdelarna med denna metod är att de anställda ständigt är utsatta för bakterier och dessutom både för slutprodukterna från bakteriernas ämnesomsättning och för högkoncentrerade bakteriedödande medel, vilket givetvis medför hälsorisker. De bakterier som dödas vid desinficeringen fungerar som en utmärkt näringslösning för nästa generation bakterier, vilket betyder att skärvätskan måste desinficeras med allt kortare mellanrum. I skärvätskor som innehåller bakteriedödande medel kan bakterietillväxt undvikas vid rätt hantering, men innehållet av giftiga baktericider innebär en hälsorisk för de anställda som exponeras för skärvätskorna.

Nu erbjuder Henkel en lösning på problemen med sin nya produktserie som ger hög prestanda utan tillsats av bakteriedödande medel. De nya Multan-skärvätskorna innebär minskade hälsorisker för de anställda på grund av bakterier och bakteriedödande medel – utan att produkternas höga kvalitet och prestanda påverkas. I dagsläget bygger två av produkterna i Henkels produktportfölj på den nya tekniken. Generalist Multan 71-2 är en universalskärvätska. Tack vare sin höga smörjförmåga passar den för grovbearbetning. Den fina dispersionen gör att den även fungerar för slipning. Vid bearbetning av höglegerat stål och aluminium passar specialprodukten Multan 77-4 perfekt eftersom den har extremt god smörjförmåga även vid låg koncentration. Genom att använda de nya Multan-produkterna kan våra kunder uppfylla alla krav i den omarbetade EU-lagstiftningen om biocider som träder i kraft 2014 och som kommer att begränsa användningen av bakteriedödande medel kraftigt.